Demo

Odpady

PET + ostatní plasty + Tetra-pack


Plán svozu tříděného odpadu – rok 2017


 • 02.02.2017
 • 13.04.2017
 • 15.06.2017
 • 17.08.2017
 • 12.10.2017
 • 07.12.2017

Pytle s tříděným odpadem doneste, prosím, na tato shromažďovací místa, nejdříve den předem:

 • u Hyblerů
 • u bytovky - Hubálov
 • u Nedošetků
 • u Kudrnáčů – Straškov
 • u malé hasičské zbrojnice
 • u bytovky – Loukovec
 • u klubovny u bočního vchodu
 • obecní pozemek vedle Bláhů
 • v Hadovně
 • u Kolomazníků v Kejově
 • v Kejově u transformátoru

Mějte ohled ke svým spoluobčanům a nestavte pytle před vjezdy!

Prosíme občany, aby pytle s tříděným odpadem, pokud je to možné, dávali přímo k obecnímu pozemku vedle Bláhů , kde v garážích tyto pytle skladujeme.


Odvoz a likvidace splaškových vod


Upozorňujeme občany, že ZD Loukovec už nenabízí odvoz a likvidaci splaškových vod z vašich jímek, septiků a žump. Tuto službu nabízí v okolí pouze VaK Mladá Boleslav na ČOV v Mnichově Hradišti.

Ceny likvidace splaškových vod včetně dopravy na ČOV v Mnichově Hradišti (ceník dle VaK MB):

Cena za vyvážení odpadních vod fekálním vozem v okrese Mladá Boleslav od 1. 7. 2015
1 m3 vyvážených odpadních vod 150,- Kč vč. DPH
(minimální účtované množství OV je 8 m3, tj. 1200 Kč vč. DPH, každý další m3 150 Kč)


Cena pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav od 1. 1. 2016
1 m3 vyvážených odpadních vod 63,- Kč vč. DPH (54,78,- Kč bez DPH)

Bližší informace na telefonu:
326 721 507 - dispečink (nepřetržitá služba)
326 376 111 - ústředna

Loukovec a Hubálov

na okraji Českého Ráje

Kontakt

Obecní úřad Loukovec
Loukovec č.p. 90
294 11 Loukov
Tel.: 326 789 040
info@loukovec.cz

LOUKOVEC OBECNÍ ÚŘAD

Obec Loukovec je menší obec o rozloze 286 ha a skládá se z místní části Loukovec a části Hubálov. Z hlediska státní správy, je začleněna pod obec III.st - Mnichovo Hradiště. Obec se rozkládá na severním okraji mladoboleslavského okresu, 7 km severovýchodně od Mnichova Hradiště a 10 km západně od Turnova vzdušnou čarou.