Demo

Informace z odboru výstavby a ŽP, oddělení speciálních činností, MěÚ Mnichovo Hradiště

Vodoprávní úřad žádá obce o předání informací občanům:

Občané, kteří mají domovní ČOV na povolení aby:
• zasílali vodoprávnímu úřadu výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod dle povolení
• hlídali si, do kdy mají povolení k nakládání s vodami a před uplynutím doby platnosti zažádali o prodloužení povolení

Občané, kteří mají domovní ČOV na ohlášku aby:
• zasílali vodoprávnímu úřadu protokoly z revizí

Občané, kteří mají jímku na vyvážení aby:
• pravidelně vyváželi jímky a doklady si uchovávali pro účely kontroly

Občané, kteří mají studnu aby:
• hlídali si, do kdy mají povolení k nakládání s vodami a před uplynutím doby platnosti zažádali o prodloužení povolení

V roce 2018 můžou v některých obcích probíhat kontroly, zda jsou splaškové odpadní vody likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Dále upozorňujeme občany, kteří vlastní pozemky v aktivní zóně záplavového území, aby z nich odstranili nebo zabezpečili odplavitelný materiál.

Další články...

Loukovec a Hubálov

na okraji Českého Ráje

Kontakt

Obecní úřad Loukovec
Loukovec č.p. 90
294 11 Loukov
Tel.: 326 789 040
info@loukovec.cz

LOUKOVEC OBECNÍ ÚŘAD

Obec Loukovec je menší obec o rozloze 286 ha a skládá se z místní části Loukovec a části Hubálov. Z hlediska státní správy, je začleněna pod obec III.st - Mnichovo Hradiště. Obec se rozkládá na severním okraji mladoboleslavského okresu, 7 km severovýchodně od Mnichova Hradiště a 10 km západně od Turnova vzdušnou čarou.