oficiální web obce

Plán svozu tříděného odpadu
rok 2021 – PET lahve + plasty + tetra-packy

08.01.2021
12.02.2021
12.03.2021
09.04.2021
14.05.2021
11.06.2021

14.07.2021
19.08.2021
15.09.2021
14.10.2021
10.11.2021
09.12.2021

 

Pytle s tříděným odpadem doneste, prosím, na tato shromažďovací místa, nejdříve den předem:

 • u Hyblerových
 • u bytovky – Hubálov
 • u Nedošetkových
 • u Kudrnáčových – Straškov
 • u malé hasičské zbrojnice
 • u bytovky – Loukovec
 • u klubovny u bočního vchodu
 • obecní pozemek vedle Bláhů
 • v Hadovně
 • u Kolomazníkových v Kejově
 • v Kejově u transformátoru – naproti Maděrovým
 • Sluneční řeka – křižovatka u Hýčových

Mějte ohled ke svým spoluobčanům a nestavte pytle před vjezdy !

Prosíme občany, aby pytle s tříděným odpadem, pokud je to možné, dávali přímo k obecnímu pozemku vedle Bláhů , kde v garážích tyto pytle skladujeme. Moc děkujeme.


Odvoz a likvidace splaškových vod

Upozorňujeme občany, že ZD Loukovec už nenabízí odvoz a likvidaci splaškových vod z vašich jímek, septiků a žump. Tuto službu nabízí v okolí pouze VaK Mladá Boleslav na ČOV v Mnichově Hradišti.

Ceny likvidace splaškových vod včetně dopravy na ČOV v Mnichově Hradišti (ceník dle VaK MB):

Cena za vyvážení odpadních vod fekálním vozem v okrese Mladá Boleslav od 1. 7. 2015
1 m3 vyvážených odpadních vod 150,- Kč vč. DPH
(minimální účtované množství OV je 8 m3, tj. 1200 Kč vč. DPH, každý další m3 150 Kč)

Cena pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav od 1. 1. 2016
1 m3 vyvážených odpadních vod 63,- Kč vč. DPH (54,78,- Kč bez DPH)

Bližší informace na telefonu:
326 721 507 – dispečink (nepřetržitá služba)
326 376 111 – ústředna