oficiální web obce

Památník padlým vojínům – legionářům

Památník byl vybudován na pozemku 32/12 nacházející se mezi hřbitovní zdí a hostincem U Retrů. Dodnes tento pozemek patří obci.

Památník byl vybudován ze sbírky občanů. Sbírka probíhala také na hojně pořádaných kulturních akcích.

V roce 1939 byl na příkaz hejtmana Mnichovohradištského tento památník zakryt heraklitovými deskami. Následující rok, na rozkaz Landrátu Mladoboleslavského, okresního hejtmana jménem Wesselly, byly gestapem otlučeny výsostné znaky se jmény padlých a památník byl rozebrán a odvezen do Březiny. Další zprávy o osudu památníku nejsou známy.