oficiální web obce

Plán svozu tříděného odpadu
rok 2023 – PET lahve + plasty + tetra-packy


Odvoz a likvidace splaškových vod

Upozorňujeme občany, že ZD Loukovec už nenabízí odvoz a likvidaci splaškových vod z vašich jímek, septiků a žump. Tuto službu nabízí v okolí pouze VaK Mladá Boleslav na ČOV v Mnichově Hradišti.

Ceny likvidace splaškových vod včetně dopravy na ČOV v Mnichově Hradišti (ceník dle VaK MB):

Cena za vyvážení odpadních vod fekálním vozem v okrese Mladá Boleslav od 1. 7. 2015
1 m3 vyvážených odpadních vod 150,- Kč vč. DPH
(minimální účtované množství OV je 8 m3, tj. 1200 Kč vč. DPH, každý další m3 150 Kč)

Cena pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav od 1. 1. 2016
1 m3 vyvážených odpadních vod 63,- Kč vč. DPH (54,78,- Kč bez DPH)

Bližší informace na telefonu:
326 721 507 – dispečink (nepřetržitá služba)
326 376 111 – ústředna