oficiální web obce

Plán svozu tříděného odpadu
rok 2024 – PET lahve + plasty + tetra-packy


Odvoz a likvidace splaškových vod

Upozorňujeme občany, že ZD Loukovec už nenabízí odvoz a likvidaci splaškových vod z vašich jímek, septiků a žump. Tuto službu nabízí v okolí například VaK Mladá Boleslav na ČOV v Mnichově Hradišti.

Bližší informace na telefonu:
326 721 507 – dispečink (nepřetržitá služba)
326 376 111 – ústředna


Otevírací doba pro ukládání biologicky rozložitelného dopadu

Obecní poz. č. 415/1 – “Nová ulice”

Pouze – tráva a listí

!!! Nic jiného !!!

  • Pondělí:   8,00  –  19,00
  • Středa:     8,00  –  19,00
  • Pátek:      8,00  –  19,00
  • Sobota:    8,00  –  19,00