oficiální web obce

Oznámení o vydání změny č. 2 ÚP Loukovec

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání změny č. 2 ÚP Loukovec

Úplné znění Územního plánu Loukovec po změně č. 2

textová část

grafická část

Změna č. 2 Územního plánu Loukovec

textová část

grafická část


Návrh změny č. 2 ÚP Loukovec – v procesu projednávání

textová část

grafická část

 
Úplné znění Územního plánu Loukovec po vydání Změny č. 1

účinnost od:
08.02.2020

textová část

grafická část


Změna č. 1 Územního plánu Loukovec

vydána dne:
23.01.2020

účinnost od:
08.02.2020

textová část

grafická část


Územní plán Loukovec

vydán dne:
28.06.2012

účinnost od:
14.07.2012

textová část

grafická část


Zpráva o uplatňování Územního plánu Loukovec

veřejná vyhláška